strona turniejów BEZ ATU

Nasz pierwszy turniej odbył się 5 stycznia 2004. Pomysłodawcami i organizatorami przez pierwsze ponad dwa lata byli Marek Popielarczyk i Jakub Przerembski. Do końca roku 2007 miejscem naszych spotkań była restauracja Filmowa przy ul. Łąkowej; później - kiedy nasi gospodarze zrezygnowali ze swojej działalności - przenieśliśmy się do obecnego miejsca rozgrywania zawodów.
Przez cały czas spotykamy się w poniedziałki. Dodatkowo w latach 2005-07 były też organizowane turnieje czwartkowe.
W roli organizatorów poza wspomnianymi już twórcami turniejów występowali Artur Wasiak (w latach 2006-12) oraz Tomasz Spodenkiewicz (obecnie).
Turnieje są sędziowane najczęściej przez sędziego regionalnego Michała Klichowicza. Wcześniej zajmowali się tym Tomasz Spodenkiewicz, Włodzimierz Krysztofczyk i Artur Wasiak, a nieco rzadziej - Hanna Zdanowicz, Karol Ruszkiewicz, Mariusz Stańczyk.


Zwycięzcy punktacji rocznych: